ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

yaminsanat

قاب پنجره

قاب پنجره

قاب پنجرهupvc ازنوع قاب دوپله

قاب پنجره

قاب پنجره

قاب پنجرهupvcازنوع مدل هندی

قاب درب

قاب درب

قاب درب،که اطراف کرکره هوشمند استفاده شده است وبه آن طرحی زیبا داده است.قاب استفاده شده ازنوع سه پله می باشد.

  • قاب پنجره

    قاب پنجره

  • قاب پنجره

    قاب پنجره

  • قاب درب

    قاب درب

قاب(فریم)نما

قاب نما،محصولی است با کاربردهای فراوان وطرح های متنوع.

ازاین قاب برای تزیین اطراف پنجره های مختلف اعم از آهنی،آلومینیومی ویاupvcویا اطراف درب ورودی

ساختمان استفاده کرد.

همچنین ازاین قاب ها می توان برای تزیین نمای ساختمان استفاده نمود.که به سبک ترشدن وزن کل

ساختمان می انجامد.

دریکی ازجالب ترین کاربردهای این قاب ها،استفاده ازآن به عنوان قاب اطراف کرکره های هوشمند است

که به درب کرکره زیبایی دوچندان می دهد.

این قاب ها در طرح هاومدل های مختلف طبق اندازه های معین ویااندازه های سفارشی تولید می گردد.

ازمزایای قابهای پنجره می توان موارد ذیل را برشمرد:

1-زیبایی در نمای ساختمان چه در نماهای سنگی ویا کامپوزیتی

2-قابلیت استفاده با انواع پنجره های آهنی،آلومینیومی وpvcدرساختمان هایی که با پنجره های دوجداره

پوشانده می شوند،عمدتا ازجنس آلومینیوم یاpvcمی باشد.برای نصب اینگونه پنجره هاازفریمهای فلزی

استفاده می شود.می توانیم این فریمها رابه جای قوطی آهنی باقابهای مخصوص این نوع پنجره

ها،بسازیم.دراین صورت این قابهاباعث زیبایی فریم پنجره شده،ونیز باتوجه به اینکه قوطی های فلزی

حذف می شود،ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است.

وهمچنین درنماهای سنگی(رومی)وبتونی بااستفاده ازاین قابها،وزن کل نمای ساختمان کاهش یافته

واسکلت موردنیاز آن می تواندبا توجه به سبک شدن نمای ساختمان،ضعیفتر ساخته شود.وطراحان

ساختمان با استفاده ازاین قابهامی توانندازلحاظ هزینه ساخت در اینگونه ساختمانها نیز صرفه جویی

کنند.

درذیل مطلب، تعدادی عکس ازقاب های مختلف وهمچنین کاربردشان قرارداده می شود.

قاب پنجرهupvc(مدل:دوپله):


قاب پنجرهupvc(مدل:هندی):

 

قاب کرکره هوشمند(مدل:سه پله):

 

 

 

شما اینجا هستید: Home محصولات قاب(فریم)نما