ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

yaminsanat

طراحی پله های مارپیچ،پله های گرد

یکی ازقسمت های اصلی درطراحی ساختمان های دوبلکس وتریبلکس وهمچنین ساختمان هایی با

 راه پله های داخلی،خود سازه راه پله می باشد.

 وقتی راه پله جزیی ازدکوراسیون وطراحی داخلی ساختمان شد.بنابراین مدام درمعرض دید ساکنان واحد

مسکونی ویا بازدیدکنندگان واحدتجاری قرار دارد.فلذا راه پله های داخلی واحدهای تجاری ومسکونی

باساخته شدن به شکل پله های مارپیچ وپله های گرد،شبیه مجسمه هایی زیبا در داخل ساختمان به

نظر می رسند.

باطراحی راه پله به صورت پله های گرد،می توان مجسمه ای زیبا را درطراحی داخلی ساختمان درنظر

گرفت که به زیبایی در داخل قرارداده شده است.وبینندگان این مجسمه پله گرد،ازدیدن آن لذت خواهند

برد.

حال می توان باتوجه به تنوع در ساخت پله های گرد،باطراحی سازه اصلی پله گرد،وهمچنین طراحی

نرده،وکف پوش پله گرد،نوع این مجسمه را متناسب با هدف طراحی کلی ساختمان مسکونی ویا تجاری

هماهنگ کرد.

به طورمثال می توان برای واحدهای اداری ومالی از نرده های استیل ویا آلومینیوم،استفاده کرد.

وهمچنین سازه اصلی پله گرد را به صورت طاق ضربی ساخت.

ودر فضای تجاری متناسب با فعالیت واحد تجاری،پله گرد را طراحی نمود.به طورمثال در طراحی یک

دفترشرکت معماری می توان،سازه پله گرد را به صورت سازه باکسی،با نرده های فرفورژه درنظرگرفت.

البته باطراحی یک پله گرد،چه ازلحاظ شاسی ویا نرده پله گرد،می توان حس خاصی را که طراح داخلی

مدنظر دارد را به بیننده القا کرد.وازاین نوع طراحی برای ایجاد والقای شعارموردنظر هم استفاده نمود.

ودر پایان جمله یامین صنعت را قرار میدهم:

"همیشه به بهترین ایده فکرکن"

شما اینجا هستید: Home مطالب آموزشی طراحی پله مارپیچ،پله گرد